ปีนเขา

การปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่ผู้เข้าร่วมจะปีนขึ้น ข้าม หรือลงแนวหินธรรมชาติหรือปีนกำแพงในร่ม เป้าหมายคือการไปถึงจุดสูงสุดของรูปขบวนหรือจุดสิ้นสุดของเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยทั่วไปโดยไม่ล้ม การปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งมักจะทดสอบความแข็งแกร่ง ความอดทน ความคล่องตัว และความสมดุลของนักปีนเขา พร้อมกับการควบคุมจิตใจ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปีนเขาที่เหมาะสมและการใช้อุปกรณ์ปีนเขาแบบพิเศษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เส้นทางสมบูรณ์อย่างปลอดภัย

สำรวจทัวร์

ทัวร์ยอดนิยม

กระบี่ โบ๊ทแมน

พร้อมลงเรือชมเกาะและชมธรรมชาติ